· MUZO.FM - ONLINE · LIVE on Youtube ·
· Olympus forum · Forum GARMIN Fenix 5X ·
· Braterstwo · Patent strzelecki ·
Aktualna temp -> 11.75
Aktualna temp wew. -> 17.00


Zawartość pyłów w powietrzu:
PM-1.0 -> 8 ug/m3 · · · PM-2.5 -> 10 ug/m3 · · · PM-10 -> 10 ug/m3Temperatura 12h Temperatura 24h

Temperatura 48h Temperatura 1 tydzien

Temperatura 1 miesiac Temperatura 3 miesiące

Temperatura 6 miesięcy Temperatura 1 rok